alt="歡迎PCstore露天拍賣奇摩拍賣iLucky986紫微斗數姓名學推薦準紫薇關鍵密碼生年四化在父母宮iLucky986愛幸運紫微斗數命理資訊顧問,生年祿在父母宮,父母人緣好,本人有長輩緣。子女事業運勢好,本人在事業上交際好。父母是疾厄遷移,面子表情,表現樂觀聰明,好相處的一面。公職機運好。父母是夫妻的田宅,配偶的家庭好,有家產,配偶家人好相處。生年權在父母宮,父母能力強,父母掌權,保守。本人個性較偏激固執。(權照疾厄)自己會努力上進,希望在外表現出才華的一面。少年時體質弱。生年科在父母宮,科入父母,身體基因好,個性隨和,聰明會讀書。容易得到長輩上司的重視,有功名。多長輩上司貴人。父母慈祥忠厚。配偶家庭環境典雅,配偶家庭和樂。子女工作安定平穩,子女宜考試公職或文教領薪水。生年忌入父母宮,孝順父母,關心父母,但與父母有代溝。父母宮生年忌坐四馬位為拆馬忌,跟父親分開住。父母宮生年忌坐庫位為入庫忌,欠你債,為你努力打拼。父母宮是奴僕的財帛,生年忌在父母宮,你欠朋友債,幫朋友作保必損。不拘小節。若任公職是非不順多。容易有官符是非。"
alt="iLucky986愛幸運紫微斗數命理資訊顧問紫薇關鍵密碼生年四化在父母宮iLucky986愛幸運紫微斗數命理資訊顧問,生年祿在父母宮,父母人緣好,本人有長輩緣。子女事業運勢好,本人在事業上交際好。父母是疾厄遷移,面子表情,表現樂觀聰明,好相處的一面。公職機運好。父母是夫妻的田宅,配偶的家庭好,有家產,配偶家人好相處。生年權在父母宮,父母能力強,父母掌權,保守。本人個性較偏激固執。(權照疾厄)自己會努力上進,希望在外表現出才華的一面。少年時體質弱。生年科在父母宮,科入父母,身體基因好,個性隨和,聰明會讀書。容易得到長輩上司的重視,有功名。多長輩上司貴人。父母慈祥忠厚。配偶家庭環境典雅,配偶家庭和樂。子女工作安定平穩,子女宜考試公職或文教領薪水。生年忌入父母宮,孝順父母,關心父母,但與父母有代溝。父母宮生年忌坐四馬位為拆馬忌,跟父親分開住。父母宮生年忌坐庫位為入庫忌,欠你債,為你努力打拼。父母宮是奴僕的財帛,生年忌在父母宮,你欠朋友債,幫朋友作保必損。不拘小節。若任公職是非不順多。容易有官符是非。"

alt="歡迎PCstore露天拍賣奇摩拍賣iLucky986紫微斗數姓名學推薦紫薇關鍵密碼生年四化在父母宮iLucky986愛幸運紫微斗數命理資訊顧問,生年祿在父母宮,父母人緣好,本人有長輩緣。子女事業運勢好,本人在事業上交際好。父母是疾厄遷移,面子表情,表現樂觀聰明,好相處的一面。公職機運好。父母是夫妻的田宅,配偶的家庭好,有家產,配偶家人好相處。生年權在父母宮,父母能力強,父母掌權,保守。本人個性較偏激固執。(權照疾厄)自己會努力上進,希望在外表現出才華的一面。少年時體質弱。生年科在父母宮,科入父母,身體基因好,個性隨和,聰明會讀書。容易得到長輩上司的重視,有功名。多長輩上司貴人。父母慈祥忠厚。配偶家庭環境典雅,配偶家庭和樂。子女工作安定平穩,子女宜考試公職或文教領薪水。生年忌入父母宮,孝順父母,關心父母,但與父母有代溝。父母宮生年忌坐四馬位為拆馬忌,跟父親分開住。父母宮生年忌坐庫位為入庫忌,欠你債,為你努力打拼。父母宮是奴僕的財帛,生年忌在父母宮,你欠朋友債,幫朋友作保必損。不拘小節。若任公職是非不順多。容易有官符是非。"